Pojištěnci smluvních pojišťoven mají péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. K vyšetření je potřeba mít žádanku od ošetřujícího lékaře.
O smlouvách s dalšími pojišťovnami jednám. Pro klienty nesmluvních pojišťoven nabízím služby za přímou platbu dle ceníku a žádanka není nutná.

Psychologické a neuropsychologické
vyšetření  
5000,- Kč

  • vyšetření paměti a ostatních schopností

  • vyšetření osobnosti klienta

  • zpracování nálezu, napsání zprávy

  • rozbor výsledků s klientem

  • návrh programu paměťového tréninku

  • návrh psychoterapie

Individuální psychoterapeutické sezení
1500 Kč/50 min

  • v individuálních případech cena dohodou

Paměťový (kognitivní) trénink     
1500 Kč/50 min

Neuropsychologická supervize
1500,- Kč/50 min

  • u skupinové supervize cena dohodou

Platbu můžete uskutečnit hotově nebo předem na účet:  19-8668820267/0100
Dohodnutý termín terapie je možno zrušit bez poplatku do 24 hodin (pracovní dny) před začátkem sezení.  Poté je účtován storno poplatek v plné výši.