Psychologické vyšetření

Při jakých potížích se používá?

 • tělesná onemocnění, pro která lékaři nemají vysvětlení  (psychosomatická problematika), úzkosti, strachy, poruchy nálad atd.

Jaké jsou příčiny těchto potíží?

 • problémy v mezilidských vztazích, přetížení a stres, nespokojenost s dosavadním průběhem života
 • závažné tělesné onemocnění a jiné

Proč se dělá psychologické vyšetření?

 • požadavek lékaře (praktického lékaře, neurologa, psychiatra) nebo přání samotného klienta při subjektivních obtížích
 • vyšetření pomůže při diagnostice a plánování nejvhodnější léčby (neurologická nebo psychiatrická terapie, psychoterapie atd)

Jak vyšetření probíhá?

 • podrobné zmapování jednotlivých schopností s využitím rozhovoru a speciálních psychologických testů,  zaměření např. na náladu nebo zátěžové faktory v životě

Jak dlouho trvá  psychologické vyšetření?

 • sezení s klientem trvá minimálně 2 hodiny, většinou však déle (vzhledem k vysoké náročnosti někdy může být účelné jej rozdělit do více sezení), následuje zpracování výsledků, sepsání psychologického nálezu a seznámení klienta s jeho výsledky
Neuropsychologické vyšetření

Při jakých potížích se používá?

 • zapomínání nových informací, neschopnost učit se něčemu novému, potíže s vybavením správného slova či jména, špatné soustředění pozornosti, roztržitost, problém s orientací v prostoru, zpomalení reakcí, neschopnost rozplánovat si složitější činnost…

Jaké jsou příčiny těchto potíží?

 • psychické přetížení a stres   → potíže v oblasti paměti a dalších schopností (tzv. psychogenní poruchy )

 • běžné stárnutí

 • skutečné „organické“ onemocnění  (počínající Alzheimerova nemoc nebo jiné kognitivní poruchy, stavy po úrazu hlavy nebo po cévní mozkové příhodě, Parkinsonova nemoc, epilepsie,…)

 • vyšetření pomůže odlišit  projevy „organické“ poruchy od „psychogenní“

Proč se dělá?

 • požadavek lékaře (praktického lékaře, neurologa, psychiatra) nebo přání samotného klienta při subjektivních obtížích

 • neuropsychologický nález pomůže při diagnostice a plánování nejvhodnější léčby (neurologická terapie, psychoterapie atd)

Jak vyšetření probíhá

 • podrobné zmapování jednotlivých schopností s využitím speciálních psychologických testů (paměť, myšlení, pozornost, rychlost psychomotorického tempa a další schopnosti)

Jak dlouho trvá neuropsychologické vyšetření?

 • sezení s klientem trvá minimálně 2 hodiny, většinou však déle (vzhledem k vysoké náročnosti někdy může být účelné jej rozdělit do více sezení)

 • následuje zpracování výsledků, sepsání neuropsychologického nálezu a seznámení klienta s jeho výsledky

Psychoterapie a psychologické poradenství

Co je psychoterapie?

 • cílené léčebné působení na psychiku člověka psychologickými prostředky (prostřednictvím psychiky je ovlivňován celý organismus)

 • základní nástroj: vztah mezi terapeutem a klientem vytvořený v bezpečném a důvěrném prostředí

Jaký druh psychoterapie dělám?

 • dynamicky orientovaná psychoterapie  (ze které vycházím):

         →  vliv minulých zážitků a nevědomých procesů na současné potíže

         →  lepší porozumění příčině problémů, možnost změny chování a prožívání

 • v rámci integrativního přístupu využívám také dalších terapeutických postupů (např. relaxační a imaginační metody, analýza snů, arteterapie, nácvik, sugestivní a hypnoterapeutické postupy a další)

Na jaká témata se zaměřuji?

 • práce s pacienty se závažnými diagnózami, především z okruhu neurologických onemocnění (epilepsie, Parkinsonova nemoc, cévní mozkové příhody, demence atd.)

 • problematika psychosomatických onemocnění (ukazují na spojení mezi psychikou a tělem,  klasická medicína si s nimi nemusí vědět rady

 • obecně-psychoterapeutická témata (např. úzkostné nebo depresivní potíže, přetížení a stres, problémy v mezilidských vztazích atd)

Kognitivní trénink

Vysvětlivka: kognitivní = „poznávací“

 • zahrnuje paměť, myšlení, soustředění pozornosti, vnímání, exekutivní schopnosti, konstrukčně-praktické schopnosti, práci s prostorem a další

Kdy se objevují kognitivní potíže?

 • u zcela zdravých lidí např. v důsledku psychického přetížení

 • v rámci přirozeného stárnutí

 • u některých  onemocnění

Kdy je vhodný?

 • u různých onemocnění (např. cévní mozková příhoda, úraz hlavy, degenerativní onemocnění atd.)

 • preventivně ke zmírnění projevů přirozeného stárnutí

Jak zjistíme, co trénovat?

 • neuropsychologické vyšetření → návrh tréninku „slabých stránek“ a využití potenciálu „silných stránek“

Jak to probíhá?

 • pracuji formou „tužka – papír“ (s využitím různých, v běžném životě zcela dostupných postupů), případně s využitím počítačových metod

Supervize

Konzultace neuropsychologických nálezů s kolegy-psychology