Přednášková a výuková činnost v oboru

 • např. lektor certifikovaného kurz Praktická klinická neuropsychologie dospělých, IPVZ

 • od r.2007 registrovaný školitel specializačního vzdělávání pro obor klinická psychologie

Jazyková vybavenost

 • aktivně anglicky (včetně možnosti psychoterapie či přednáškové činnosti)

Další absolvované kurzy a výcviky

 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Desenzibilizační terapie využívající pohyb očí) – komplexní integrativní psychoterapeutická léčba, která pomáhá lidem zotavit se z problémů vyvolaných traumatickými událostmi
 • různé kurzy v rámci neuropsychologické problematiky – např. certifikovaný kurz Praktická klinická  neuropsychologie dopělých, IPVZ
 • kurz v používání Rorschachovy metody (PhDr. Polák, PhDr. Obuch)

 • kurz Minnesota Multiphasic Personality Inverntory-2 (Institut klinické psychologie)

 • kurz Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD 2 (Institut klinické psychologie)

 • stáž na téma kognitivní rehabilitace, použití počítačového programu Neurop (PhDr. Gaál, Německo)

 • kurz hypnózy (prof. Kratochvíl)

Studium

 • 1993-1998 jednooborová psychologie; Psychologický ústav, Filozofická fakulta MU, Brno

 • 1999 – 2009 výcvik v systematické psychoterapii SUR, zakončený kvalifikací „psychoterapeut“

 • 2002 – atestace v oboru klinická psychologie (IPVZ Praha)

 • 2006 – rigorózní zkouška, titul PhDr. (FF MU Brno)

 • 2009 – atestace v oboru psychoterapie (IPVZ Praha)

Zaměstnání

 • 1999-2000 psycholog: Psychiatrická klinika FN Brno

 • 2000-2019 klinický psycholog (neuropsycholog): I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

 • 2007-2012 odborný pracovník; Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno

 • od r. 2014 odborný pracovník; CEITEC, Centrum neurověd, Masarykova univerzita Brno

Zkušenost s psychologickým vyšetřováním v rámci klinických studií

Členství v odborných společnostech

 • Sekce kognitivní neurologie Neurologické společnosti ČLS JEP

 • Česká asociace pro neuropsychologii
foto8