Individuální psychoterapeutické sezení
1000 Kč/50 min

  • v individuálních případech cena dohodou

Paměťový (kognitivní) trénink     
1000 Kč/50 min

Neuropsychologická supervize
1000,- Kč/50 min

  • u skupinové supervize cena dohodou